dissabte, 22 de juny de 2019

L'IMPRESSIONISME

L’impressionisme és un moviment pictòric que naix a França, a les acaballes del segle XIX, i es caracteritza perquè centra el seu punt d’atenció en la impressió que produeix la llum a la vista i no en la suposada realitat objectiva. Per tant, podríem dir-ne que els pintors impressionistes es preocupen de reflectir la realitat tal com la llum ens la presenta als ulls. Són, per tant, pintors realistes de nou encuny, que no busquen la puresa de línies sinó captar l’atmosfera que envolta els objectes, les persones i els paisatges representats. Els pintors romàntics, sobretot els anglesos Turner i Constable, tenen una gran influència sobre el moviment impressionista.
Tot i que el punt de partida és França, cal afegir que l’impressionisme es va estendre a altres països d’Europa i també als Estats Units d’Amèrica.

Impressionisme francés:
Monet
Manet
Pissarro
Degas
Renoir
Sisley
Impressionisme europeu:
Sorolla
Jongkind
Segantini
Corinth
Impressionisme nord-americà:
T. Robinson
Weir
Whistler

Tarbell
W. M. Chase
R. Reid

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada